EN DE

YELLOW HAT SA wydał czasopismo na tablety

Zarząd Yellow Hat S.A. (Emitent) informuje, iż rozpoczął wydawanie cyfrowego magazynu kobiecego iAM. Jest to pierwszy w Polsce magazyn kobiecy, miesięcznik, stworzony specjalnie na tablety i dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej. Magazyn iAM jest autorskim projektem Emitenta.

Yellow Hat proponuje następujący model biznesowy związany z wydawaniem publikacji na tablety. Miesięcznik jest całkowicie bezpłatny dla użytkownika a przychody generowane są od reklamodawców. Reklamodawcy obecni w pierwszym wydaniu magazynu iAM, to m. in. Unilever z marką Timotei – partner wydania, a także Adidas, Fiat, Tissot, General Motors, Oceanic, National Geographic oraz Twinnigs.

Magazyn iAM jest elementem strategii spółki, zakładającej zyskanie na rynku wydawniczym publikacji na tablety pozycji wydawcy atrakcyjnych i nowoczesnych treści, odpowiadających oczekiwaniom nowoczesnego odbiory. Spółka w tym roku planuje wydanie co najmniej jeszcze jednej publikacji dedykowanej na tablety.

Od początku bieżącego roku Emitent zbudował zespół i zgromadził kompetencje z zakresu cyfrowych publikacji treści. Ostatnio podpisał również umowę partnerską z firmą Mag+ AB w Sztokholmie, co dało jej status resellera platformy do tworzenia cyfrowych publikacji na polskim rynku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.