EN DE

Złożenie rezygnacji z członkostwa w rady nadzorczej

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 r. otrzymał informację, że Pan Mateusz Iżowski rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 28 sierpnia 2013 r. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Mateuszowi Iżowskiemu za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.