EN DE

Złożenie rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 r. otrzymał informację, że Pani Marta Osińska rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2013 r. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista.

Zarząd Spółki dziękuje Pani Marcie Osińskiej za zaangażowanie i pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 r. otrzymał informację, że Pan Adam Osiński rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2013 r. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Adamowi Osińskiemu za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.