EN DE

Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2012 roku Yellow Hat S.A.

Zarząd Yellow Hat S.A. ogłasza korektę zysku netto Spółki na koniec 2012 roku w stosunku do prognozy zamieszczonej w komunikacie nr 16/2012 z dnia 2012-11-14.

Prognoza zysku netto wg. emitenta będzie się kształtować na poziomie:

zysk netto pierwotnie – 20.000 PLN

zysk (strata) netto po korekcie – (143.000) PLN

Zarząd chciałby zaznaczyć, że znaczący wpływ na poziom wyniku miała amortyzacja wartości firmy związana ze zmianą stosowanego standardu rachunkowości w wysokości 155 tys. PLN.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.