EN DE

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i głosach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Medapp S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2016 roku powziął informację od Akcjonariusza, Spółki Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez jedynego komplementariusza, tj. Spółkę Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu której działa Marta Forszpaniak – Prezes Zarządu, (dalej „Zawiadamiający”) o zmianie przez Zawiadamiającego zaangażowania w kapitale zakładowym oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.

 

23932897_zawiadomienie_Amida