EN DE

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Yellow Hat S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załącznik: Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

11465805_Oswiadczenie_w_zakresie_przestrzegania_zasad_ladu_korporacyjnego_Yellow_Hat_S.A.