EN DE

Złożenie rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. otrzymał informację, że Pan Sanjeev Choudhary zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 25 kwietnia 2014 r.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Sanjeev Choudhary za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.