EN DE

Zwołanie NWZA na 12 czerwca 2013 r.

Zarząd Yellow Hat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2013 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Formularz Pełnomocnictwa

 

13816150_Fomularz_pelnomocnictwa

13816150_Ogloszenie_o_NWZ_-_YH_S.A.

13816150_Projekty_uchwal_na_NWZ