EN DE

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Emitenta

Zarząd Medapp S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż 24 lutego 2016 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany siedziby Emitenta.

Dotychczasowa treść §3 Statutu Spółki (przed zmianą):

„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”.

Aktualna treść §3 Statutu Spółki (po zmianie):

„3. Siedzibą Spółki jest Kraków.”.

Nowy adres siedziby Emitenta jest następujący: Medapp S.A., Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

21615889_Tekst_jednolity_statut_Medapp.pdf