EN DE

Korekta raportu bieżącego 7/2011

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 7/2011 omyłkowo nie został załączony tekst jednolity Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje brakujący załącznik.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Sławomir Szymański – Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek – Członek Zarządu

 

12234-statut