EN DE

YELLOW HAT SA korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku

Zarząd Yellow Hat S.A. ogłasza korektę do prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku w stosunku do prognozy zamieszczonej w raporcie 6/2011 z dnia 2011-11-17.

Prognoza przychodów wg. emitenta będzie się kształtować na poziomie:

– przychody netto ze sprzedaży pierwotnie – 3.300.000 PLN

– przychody netto ze sprzedaży po korekcie – 4.659.249 PLN

– zysk netto pierwotnie – 350.000 PLN

– zysk netto ze sprzedaży po korekcie – 50.558 PLN

Korekta oznacza zwiększenie prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku o około 140 % oraz zmniejszenie zysku netto o 86 %.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.