EN DE

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 roku

Zarząd Yellow Hat S.A informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 30 czerwca 2013 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 31 maja 2013 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2013 roku przekazane raportem EBI nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd Spółki informuje, że raporty okresowe (jednostkowe) w roku obrotowym 2013 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

za II kwartał 2013 roku – 14 sierpnia 2013 roku,

za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 roku.

Raporty roczny:

za 2012 rok – 31 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”