EN DE

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i C

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, o złożeniu w dniu 13 grudnia 2011 r. wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i akcji serii C. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na dzień 21 grudnia 2011 roku.

Równocześnie Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, o złożeniu w dniu 13 grudnia 2011 r. wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C. We wniosku zaproponowano wyznaczenie ostatniego dnia notowania na dzień 20 grudnia 2011 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.