EN DE

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 23 września 2011 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

1/ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda,

2/ 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda,

3/ 8.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.