EN DE

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Yellow Hat S.A. poniżej podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2011:

Raporty kwartalne:

– za III kwartał 2011 roku – 14.11.2011 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.