EN DE

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na 19 października 2011 roku.