EN DE

Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011 r.

Zarząd Yellow Hat S.A. ogłasza korektę do prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku w stosunku do prognozy zamieszczonej w dokumencie informacyjnym spółki.

Prognoza przychodów wg. emitenta będzie się kształtować na poziomie:

• przychody netto ze sprzedaży pierwotnie – 2.050.000 PLN

• przychody netto ze sprzedaży po korekcie – 3.300.000 PLN

• zysk netto – 350.000 PLN

Korekta oznacza zwiększenie prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku o około 60 % przy utrzymaniu niezmienionego poziomu zysku netto.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.