EN DE

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd MEDAPP S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2017 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. OMEGIA S.A., posiadający 20 443 190 głosów, co stanowiło 26,06% ogólnej liczby głosów na WZ i 16,29% głosów ogółem w Spółce.
2. PAN GRZEGORZ GOŁDYN, posiadający 8 656 głosów, co stanowiło 0,01% ogólnej liczby głosów na WZ i 0,01 głosów ogółem w Spółce.
3. AMIDA CAPITAL SP. Z O. O. S.K.A., posiadający 58 000 000 głosów, co stanowiło 73,93% ogólnej liczby głosów na WZ i 46,21% głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %