EN DE

Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2016 r.

Zarząd MEDAPP S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

24264214_Medapp_Raport_1_2016-0