EN DE

Korekta numeracji raportów bieżących

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 32/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku dotyczącym wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Yellow Hat SA w dniu 30 grudnia 2015 roku wystąpiła pomyłka redakcyjna w numeracji raportu. Pomyłka polegała na błędnym określeniu numeru raportu bieżącego.

Było: Raport bieżący nr 32/2015.

Powinno być: Raport bieżący nr 1/2016.

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Kolejny raport bieżący zostanie oznaczony numerem 2/2016.