EN DE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Yellow Hat SA w dniu 30 grudnia 2015 r.

Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 roku (w zał.). Zgodnie z listą obecności na NWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 80.443.035 akcji, co daje 80.443.035 ważnych głosów, stanowiących około 79,65% kapitału zakładowego Spółki. Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 101 000 000 i daje w sumie prawo do 101 000 000 głosów.

 

wykaz_akcjonariuszy_yh_30_grudnia_2015