EN DE

Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.