EN DE

Raport okresowy za okres II kwartał 2017 MEDAPP S.A.

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

Raport okresowy obejmujący wyniki za II kwartał 2017 roku.