EN DE

EBI - 9/2012

13.06.2012

Raport roczny za 2011 r.

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2011.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

11621701_YEL_-_Opinia_&_Raport_Bieglego_2011

11621701_YEL_-_Raport_roczny_2011

11621701_YEL_-_Sprawozdanie_Finansowe_2011

11621701_YEL_-_Sprawozdanie_Zarzadu_2011