EN DE

EBI - 9/2013

12.06.2013

Raport roczny za 2012 r.

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2012.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

13915206_YEL_-_Opinia&Raport_Bieglego_2012

13915206_YEL_-_Raport_Roczny_2012

13915206_YEL_-_Sprawozdanie_Finansowe_2012

13915206_YEL_-_Sprawozdanie_Zarzadu_2012