EN DE

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31.10.2018 do siedziby Spółki wpłynęła od Pani Marianny Karwat rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Marianna Karwat nie podała powodu rezygnacji. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Karwat za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, organ nadzoru od dnia 01.11.2018 roku funkcjonuje w czteroosobowym składzie. Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.