EN DE

EBI - 14/2018

27.08.2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.08.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Michała Biskupa rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 sierpnia 2018 r. Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste.

Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Michałowi Biskupowi za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.