EN DE

EBI - 10/2018

13.07.2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12.07.2018 do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Ralfa Saykiewicza rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Ralf Saykiewicz nie podał powodu rezygnacji. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Saykiewiczowi za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wobec rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, organ nadzoru od dnia 13.07.2018 roku funkcjonuje w czteroosobowym składzie. Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.