EN DE

Rezygnacja osoby zarządzającej

Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.06.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Tomasza Kuciela rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Nie podano powodu rezygnacji.
Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Tomaszowi Kucielowi za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO