EN DE

Rozwiązanie umowy przez Autoryzowanego Doradcę.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Autoryzowany Doradca Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu rozwiązał z Emitentem umowę bez okresu wypowiedzenia, z uwagi na zaleganie z płatnościami przez Spółkę za okres ponad 2 miesięcy.
Emitent dziękuje INC S.A. z siedzibą w Poznaniu za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO