EN DE

Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

Zarząd spółki MEDAPP S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

24411182_MedApp_Opinia_i_raport_SSF-2

24411182_MedApp_Oswiadczenie_Zarzadu_SSF

24411182_MedApp_SkonsolidowanyRaportRoczny_za_2015-0

24411182_MedApp_SprawozdanieSkonsolidowane-1

24411182_MedApp_SprawozdanieZarzadu_2015_SSF-3