EN DE

Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż uchwałą nr 1 z dnia 14 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie przepisu art. 368§ 4 KSH odwołała Pana Roberta Trzosa ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Medapp S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 14 maja 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Ligęzińskiego.

Życiorys zawodowy nowego członka zarządu, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.