EN DE

Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji systemu CarnaLife

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisaną umowę z litewską spółką dystrybucyjną T Optimus z siedzibą w Sv.g Gertrudos (Litwa) w zakresie dystrybucji w krajach nadbałtyckich (Litwa, Estonia i Łotwa) systemu Carna Life.

Analityczny system telemedyczny Carna Life Emitenta aktualnie rozpoznaje ponad 20 nieprawidłowości w sygnałach EKG. Wchodzące w skład systemu moduły, zaprojektowane specjalnie na użytek pacjentów, lekarzy specjalistów i placówek medycznych, obsługiwane są przez inteligentne, chmurowe algorytmy biomedyczne. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D. MedApp planuje dalszą ekspansję na globalne rynki, szczególnie USA oraz kraje Bliskiego Wschodu.

Umowa przewiduje wynagrodzenie pobierane przez dystrybutora w formie prowizyjnej w wysokości 20% wartości płaconej przez klienta końcowego.

Umowa została zawarta na okres 30 miesięcy z opcją na dalsze przedłużenie.
W ocenie Emitenta zawarta umowa może mieć istotny wpływ na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Spółki.