EN DE

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 roku

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2018 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Protokół z WZA_28.06.2018