EN DE

Uzupełnienie raportu 5/2019 – Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 5/2019 z dnia 14 maja 2019 r. przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego członka zarządu Pana Rafała Ligęzińskiego w brzmieniu zgodnym z w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO