EN DE

Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dzisiejszym Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania (PeF)” wybrało jako najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent.

W skład Konsorcjum, poza Emitentem, wchodzą Softiq Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (lider konsorcjum), Edison S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Łączna wartość oferty dla całego Konsorcjum wynosi około 7 mln PLN. Podział zadań i przychodów pomiędzy firmami uczestniczącymi w konsorcjum zostanie opublikowany najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.

Przedmiotem oferty jest wykonanie platformy pośredniczącej dla elektronicznego fakturowania w sferze administracji publicznej, a następnie dostarczenie jej funkcjonalności w postaci usługi.

Termin realizacji na wykonanie platformy to 10 miesięcy wraz z 4 letnim okresem na świadczenie usługi.

Platforma PeF służyć będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia.

Udział Emitent w konsorcjum wynika z posiadanego know-how z zakresu programistycznego, w szczególności w zakresie aplikacji mobilnych. Zarząd Spółki uznał informację za istotną z uwagi na jej wpływ na obecne przychody spółki. Uczestniczenie w budowaniu „Platformy Elektronicznego Fakturowania” nie jest strategicznym kierunkiem rozwoju firmy ale potwierdza wysokie kompetencje w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji.

Wybór oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent, jako najkorzystniejszej nie jest tożsame z zawarciem umowy. Emitent będzie informował o dalszych działaniach w odrębnych raportach bieżących.