EN DE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

W dniu 22 sierpnia 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. W związku z powyższym Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – Digital Solutions sp. z o.o.

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 32.000.000

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 100

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 78,05