EN DE

Zawarcie listu intencyjnego z Future Processing

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka podpisała list intencyjny ze spółką Future Processing Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Strony zawartego listu intencyjnego zadeklarowały chęć nawiązania współpracy (w ramach rozwoju należącej do Emitenta telemedycznej platformy CarnaLife) w zakresie rozwiązań do symulacji danych i obrazowanie 3D i 4D w obszarze onkologii i kardiologii.

Future Processing Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo informatyczne wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług. Inżynierowie Future Processing stworzyli oprogramowanie wspomagające diagnozę zmian nowotworowych w mózgu. Eksperci Future Processing pracowali także nad zaawansowanymi systemami do fluoroskopii, angiografii, diagnostyki nowotworowej oraz statystycznej analizy obrazów medycznych dla brytyjskiej firmy Cambridge Computed Imaging Ltd. (CCI).

Emitent oczekuje, że nawiązanie współpracy z Future Processing ułatwi sprzedaż systemu CarnaLife w sektorze ochrony zdrowia.

Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że warunki współpracy zostaną ustalone na mocy odrębnej umowy. Spółka poinformuje niezwłocznie o jej zawarciu lub odstąpieniu od realizacji zamierzeń niniejszego listu intencyjnego.