EN DE

Zawarcie listu intencyjnego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu … zawarł list intencyjny z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM). Zawarty list intencyjny utrwala dotychczasową współpracę między stronami na polu eletrofizjologii i kardiologii inwazyjnej.

Dzięki zawartemu porozumieniu studenci WUM w ramach zajęć dydaktycznych zyskają dostęp do zaawansowanego technologicznie rozwiązania telemedycznego, jakim jest system CarnaLife oferowany przez Emitenta. MedApp na bazie wniosków formułowanych przez studentów będzie mógł jeszcze bardziej usprawnić działanie systemu. Strony zakładają, że finalnym efektem współpracy będzie wykorzystanie rozwiązań Emitenta w codziennej diagnostyce placówek należących do WUM.

Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że warunki współpracy zostaną ustalone na mocy odrębnej umowy. Spółka poinformuje niezwłocznie o jej zawarciu lub odstąpieniu od realizacji zamierzeń niniejszego listu intencyjnego.

W ocenie Emitenta zawarty list intencyjny może mieć istotne znaczenie dla dalszych prac nad systemem CarnaLife, którego prawidłowa komercjalizacja jest kluczowa dla rozwoju Spółki oraz jego wyników finansowych.