EN DE

ESPI - 4/2018

21.03.2018

Zawarcie listu intencyjnego

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 marca 2018 r.  zawarł z MoFeMa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Partner”) list intencyjny celem wykorzystania potencjału obu firm w sektorze ochrony zdrowia.

Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest chęć nawiązania współpracy w ramach wykorzystania platformy telemedycznej CarnaLife (należącej do Emitenta) do komunikacji z urządzeniem ZuzaMED KTG (będącej własnością Partnera) i stworzenie wspólnego systemu. Strony listu intencyjnego zamierzają pracować nad rozwojem rozwiązania, tak aby nie później niż w maju 2018 r. zespół Partnera mógł rozpocząć dalsze, wewnętrzne badania nad przydatnością kliniczną ZuzaMED KTG przy użyciu platformy CarnaLife.

Ponadto strony deklarują chęć współpracy tak aby do końca 2018r. możliwe było komercyjne użycie systemu ZuzaMED (urządzenie oraz platforma analityczna) oraz jego kolejnych wersji ewaluacyjnych.

Dodatkowo strony listu intencyjnego zobowiązały się do podejmowania aktywnych działań zmierzających do wspólnej sprzedaży swoich usług.

W ocenie Emitenta podpisany list intencyjny może wpłynąć na jego przyszłą sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju.