EN DE

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku

Zarząd Yellow Hat S.A informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2014 z dnia 31.01.2013 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2014 roku oraz raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 10.06.2014 oraz raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 07/07/2014 zmieniających termin publikacji raportu rocznego za rok 2013 Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 29 lipca 2014 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 5 sierpnia 2014 r.

Przyczyną przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok jest przedłużenie się prac audytora badającego sprawozdania finansowe Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2014 roku przekazane raportem EBI nr 1/2014 z dnia 31.01.2014 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd Spółki informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

• za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 roku,

• za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku.

Raport roczny:

• za 2013 rok – 5 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”