EN DE

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd MEDAPP S.A. („Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 r. na mocy uchwały nr 26/2016 odwołuje z funkcji Członków Rady Nadzorczej Panią Martę Forszpaniak i Pana Davida Odrakiewicza oraz powołało na mocy uchwały nr 27/2016 na funkcję Członka Rady Nadzorczej Panią Wiktorię Guzik oraz Pana Kacpra Sokoła (Kacper Sokół).

Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.