EN DE

ESPI - 1/2013

16.05.2013

Zwołanie NWZ

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Yellow Hat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2013 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Formularz Pełnomocnictwa

13816258_Fomularz_pelnomocnictwa

13816258_Ogloszenie_o_NWZ_-_YH_S.A.

13816258_Projekty_uchwal_na_NWZ