EN DE

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Medapp S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Powodem korekty jest błędnie wskazana wartość zysku netto i środków pieniężnych w rachunku z przepływów pieniężnych Emitenta. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

MedApp raport okresowy za III kwartał 2019 – korekta.pdf