EN DE

Korekta raportu okresowego za okres IV kwartał 2018 MEDAPP S.A.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. opublikowanego raportem EBI nr 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

Emitent wskazuje, że w raporcie okresowym za IV kwartał 2018 r. opublikowanym w dniu 14 lutego 2019 r. nie zostało uwzględnione podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z objęcia akcji serii F z końcem grudnia 2018. W efekcie nie wykazano w bilansie wartości 1.300 tys. zł w ramach pozycji pozostałe kapitały rezerwowe.

Pozostałe dane i informacje w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2018 r. nie uległy zmianie.

Skorygowana treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

MedApp raport okresowy za IV kwartał 2018

MedApp korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018