EN DE

Raport okresowy za okres IV kwartał 2018 MEDAPP S.A.

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MedApp raport okresowy za IV kwartał 2018