EN DE

Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018

Zarząd Spółki Medapp Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Medapp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

000112816_201905310000120360

0000112814_201905310000120360

0000112813_201905310000120360

0000112812_201905310000120360

0000112811_201905310000120360