EN DE

Struktura akcjonariatu

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Akcjonariusz Liczba
posiadanych
akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Udział
w ogólnej
liczbie głosów

Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

36 486 648 29,07% 29,07%

Blue Ring Sp. z o.o.

24 500 000 19,52% 19,52%

Omegia Spółka Akcyjna

20 443 190 16,29% 16,29%

MedeHealth sp. z 0.0.

9 000 000 7,17% 7,17%

Pozostali akcjonariusze

35 070 162 27,95% 27,95%
RAZEM 125 500 000 100,0% 100,0%