EN DE

Struktura akcjonariatu

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Akcjonariusz Liczba
posiadanych
akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Udział
w ogólnej
liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
.
46 486 648 37,04% 37,04%
Blue Ring Sp. z o.o.
.
24 500 000 19,52% 19,52%
Omegia Spółka Akcyjna
.
20 443 035 16,29% 16,29%
Pozostali akcjonariusze
.
34 070 317 27,15% 27,15%
RAZEM 125 500 000 100,00% 100,00%