EN DE

NR 1/05/2016 – składanie ofert – konkurs

Kraków, 17.05.2016

ZAPROSZENIE

 

do składania ofert na realizację zamówienia: Usługa doradcza w zakresie przygotowania produktu Wnioskodawcy EKG MHEALTH SOFTWARE do standardów i wymogów FDA (Food and Drug Administration) celem uzyskania certyfikatu FDA uprawniajacego do wprowadzenia produktu na rynek Stanów Zjednoczonych.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej produktu, otrzymają Państwo po dostarczeniu do nas oryginału podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, który można pobrać tutaj: Oświadczenie o poufności oraz umowy o zachowaniu poufności, której treść można pobrać tutaj: NDA. Wzór

Szczegółowy zakres zapytania ofertowego znajduje się tutaj: ZAPYTANIE OFERTOWE 1

Składając ofertę należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego z Zamawiającym, które można pobrać tutaj: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 5.06.2016