Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Haupt versammlungen

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 sierpnia 2020 roku oraz projekty uchwałEBI 20/2020

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka“) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 05 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia, projekty uchwał ZWZA oraz pozostałe załączniki. Załączniki: – Ogłoszenie ZWZA Medapp S.A. 10.07.2020 – Projekty uchwał ZWZA 2020 Medapp S.A. – Regulamin Rady Nadzorczej Medapp S.A. – Regulamin WZA Medapp S.A. Kliknij aby pobrać

Inhaltsverzeichnis:

Download-Materialien

10.07.2020

EBI 20/2020

Pobierz

04.08.2020

Sprawozdanie z działalności RN MedApp S.A. w roku obrotowym 2019

Pobierz